Manöverbord

Större, specialanpassade bord för t. ex. manöverrum, bevakning, ledningscentraler, radio, tv och sjukvårdsmiljöer har blivit något av MSxtras signum.

loading...

MSxtras breda kunnande kring höj- och sänkbara möbler leder ofta till tillverkning av större, specialanpassade manöverrumsbord i olika utföranden och design. Många gånger är det ett resultat av gemensamma möten och ömsesidiga analyser av våra samlade erfarenheter.

Borden är reglerbara för såväl stående som sittande arbetsställning. Justeringsområden enligt önskemål. Borden regleras med hjälp av knappar med valfri placering. En knappsats höjer och sänker bordets alla skivor (arbetsyta och bildskärmsskiva).
En knappsats finjusterar bildskärmsskivans/bildskärmarnas läge i förhållande till den övriga arbetsytan. Allt för att så enkelt som möjligt få den optimala arbets- och synergonomin - oavsett om man står eller sitter, eller vem som för stunden är vid bordet.

Bordsstativen är mycket stabila, en väl beprövad konstruktion med bra och fritt benutrymme. Bordsstativen anpassas efter storlek och belastningar som det kommer att utsättas för. Antalet ben och benens prestanda anpassas efter vad som behövs för just Ert bord. Antalet höj och sänkbara ben som reglerar borden kan vara allt från två till tio stycken.
Med alla momenten - konstruktion, produktion, montering och utveckling under ett och samma tak har vi en bra överblick och kan snabbt pröva nya konstruktionsidéer. Enkelt anpassa och tillmötesgå kundens specifika önskemål och behov.  

MSxtra anpassar och utformar borden för en eller fler bildskärmar. Ofta utrustas borden med en flexibel monitorkonsol med tillhörande fästen för skärmar. Upp till tre rader med skärmar är möjligt. Bildskärmarna blir höjdreglerbara och vridbara i alla ledder. Självklart kan man komplettera och ändra för fler eller större skärmar efterhand. Kabelgenomföringshål i bildskärmsskiva och arbetsskiva efter placeringsönskemål, storlek och antal. 
Kjol/insynsskydd utefter bordens framkant helt efter behov och önskemål. 

De rörliga höjdskillnader som uppstår för kablage då borden höjs och sänks, överbyggs med hjälp av en kedja. Kabelkedjan samlas upp i tillhörande förvaringslåda då bordet sänks. 
Borden utrustas ofta undertill (under bildskärmsskivan) med teknikvägg/teknikskiva med tillhörande kabeldike. På teknikskivan ges plats och möjlighet att montera kabelkanaler, extendrar, modemhylla, manöverdon, CPU-hållare mm.