Senaste nytt - Nyheter

MSxtra har ihop med Blodcentralen i Oskarshamn tagit fram en liten smidig Blodvaggsvagn på hjul.

Vagnen är lättmanövrerad och anpassas efter er blodvagga. Vagnens platta för själva blodvaggan anpassas efter vaggans storlek och behov. Här på fotot visas en lösning där man tagit till lite för att få extra plats vid sidan om blodvaggan. 

Under plattan för blodvaggan finns en liten förvaringshylla för transformatorn till blodvaggan och överflödigt och störande kablage.

Vi kallar denna nya vagn för "Blodvaggsvagnen
Oskashamn".


På fotot syns också vår "Sopförvaringsvagn       
rund" på hjul och vår "Pulpeter Kungstappen". 

 

Blodcentralen Oskarshamn. "Blodvaggsvagnen Oskarshamn", "Pulpeten Kalmar" och "Sopförvaringsvagnen rund" på hjul.

Den senate tiden tillverkar vi mycket möbler för allehanda blodcentraler i och utanför Sverige.

Man väljer på olika utföranden av pulpeter, blodvaggsvagnar och arbetsbänkar. Ofta arbetsbänkar med måttanpassade sektionsdelar för olika förbrukningsmaterial och tillbehör för verksamheten. Man kan självklart också ställa diskarna i olika arbetshöjd. Med el- eller manuell reglering. 

Vi designar möblerna efter ert unika behov.

Sommaren 2019 Lanserar vi tredje generationen Blodvaggsbord. Produkten är positivt mottagen även på den internationella marknaden.

Som alltid så anpassar vi självklart hyllsektionen för den vagga man avser ställa på denna möbel.

Blodvaggsvagnen 3.0 

Blodvaggsvagnen 3.0

Juni 2019. Arbetsbord till Örebro universitetsbibliotek. Spännande designlösningar. Bord och stolar helt i svart.

Bordsutformningar som är anpassade helt efter rum och behov. Man sitter nära men ändå aningesn avskilt. Självklart är alla möbler höj- och sänkbara.

Ett arbete i samarbete med TT- Snickeri i Örebro och MSxtra Möbeldesign

Maj 2019. Den senaste månaden har vi levererat specialstativ/specialbord till en rad olika möbleringsbehov. Bland annat stativ till Ericsson:s receptionsdiskar i Kista. Vilka vi för övrigt har varit med och tillverka sedan mitten av 90-talet.

Ett arbete i samarbete med NHL Snickerier i Spånga och MSxtra Möbeldesign

April 2019. De senaste månaderna har vi tillverkat en hel del möbler till Blodcentraler och blodbussar i och utanför Sverige. Allt utefter vad man har för behov och önskemål.

Genomgående har varit att Blodcentralerna har vartit med och skapat just sin möbel. 

Blodcentralen Örebro
Blodcentralen NÄL Trollhättan

Sommaren och hösten 2018 har ängnats mycket åt specialmöbler för bibliotek, skolor, blodcentraler, polisstationer och pappersbruk. Sjukvårdsmiljöer har generellt allt mer visat intresse för våra möbler. Allt fler finner där våra kunskaper och möjligheter till att ge kunden just den möbel de söker som mycket trevligt. 

En annan nisch vi växer allt mer i är hantering och justering av större och allt fler bildskärmar. Bevakningsföretag, pappersbruk och IT i alla dess former är företag som allt mer finner oss så som framstående i just detta. Här tillverkar vi självklart lösningar för just den specifika kundens behov. 

Januari 2018 inleds med tillverkning och leveranser av möbler till H&M, Kvaerner, vårdcentraler, sjukhus och en polisstations reception.

Bland annat lanserar vi ett helt nytt stativ för att kunna göra säkerhetsbänkar/LAF-bänkar höj- & sänkbara. Här ställs det krav på driftsäkerhet och mycket stora lyftkrafter. Stativet lyfter ca 350 kg. 

MSxtra har hösten 2017 utökat tillverkningskapaciteten med nya och fler leverantörer och legotillverkare i och kring Göteborg med omnejd. Vi ingår idag i ett kluster av större och mindre företag som drar nytta och lärdom av varandra. Allt för att vara rustade för den allt större efterfrågan för våra produkter och tjänster.