Senaste nytt - Nyheter

Våren 2024 Måttanpassad liten vagn för riskavfallskartonger. Laboratorium & vårdmilöer. 

Våren 2024 Lock i plexiglas för riskavfallskartonger. Laboratorium & vårdmiljöer.

Våren 2024 Specialstativ till Laboratorium. Stativ för tunga belastningar. Helt i utförande som kunden önskar lösningen.

Hösten 2023 tillverkar vi en hel del extra styva bord med eller utan hjul för olika typer av behov och önskemål inom Lab-miljöer och sjukhus. 

Detta bord klarar vikter upp till drygt 400kg. 

Sommaren 2023 tillverkar vi en mängd varianter av specialmöbler för olika labmiljöer och sjukhus för Sverige och våra grannländer. 

Här ser ni en måttanpassad vagn med underhylla på hjul för AstraZeneca i Mölndal. Allt i enlighet med deras önskemål vid just detta tillfälle. 

Våren 2023 tillverkar vi en hel del höj- och sänkbara bänkar för lab-miljöer. 

Här en liten måttanpassad bänk med extra låg lägsta-höjd. Allt utefter vad kunden vid detta tillfälle efterfrågar.

MSxtra Möbeldesign har ihop med SIS, Stockholms Inrednings Snickeri AB tillverkat dessa fina möbler. Här kan man med ett enkelt knapptryck, ur möbeln få upp en TV eller en whiteboardtavla. Endast fantasin sätter gränser över vad man kan göra höj- & sänkbart. MSxtra ordnade här med det höj- & sänkbara innamätet, och SIS med det mycket fina snickeriarbetet. 

Våren 2023 tillverkar vi rostfria korgar för läkemedelsindustrin. Lab-miljöer är en allt mer växande kundgrupp för MSxtra Möbeldesign. Denna kundgrupp ställer enorma krav på kvalitet, leverantörskunskap, flexibilitet och trygga leveranser. 

Sommaren 2022 tillverkade vi för AstraZeneca i Mölndal rostfria vagnar helt efter deras önskemål gällande utformning och mått. 

Sommaren 2022 har vi tillverkat möbler för en rad sjukhus och blodcentraler. Bland annat till Skövde, Stockholm, Berlin och Norge. Här ser ni en ny möbel vi tagit fram ihop med Blodcentralerna i Stockholm. Ett höj och sänkbart blodtappningsbord anpassat helt efter önskemål och behov. 

"Blodtappningsbordet Stockholm 22"

Mars 2022 ytterligare leveranser av möbler till Blodcentralen i Visby. 

Våren 2022 tillverkar vi en rad olika möbler för bland annat sjukvård, bevakningsföretag och produktionsföretag. 

Bland annat tillverkade vi specailmöbler för innovationsföretaget Tree To Textile i Nymölla. 

Vi tillverkade ihop med NHL-Snickerier i Spånga receptionsdiskar för Ericsson. 

Vi tillverkade ihop med Ergonomicenter i Karlstad monteringsbord för Mio Möbler. 

Monteringsbord för Mio i Karlstad som vi tagit fram ihop med Ergonomicenter i Karlstad.

Vintern 2021 lanserade vi vårt senaste tillskott av möbler för Blodcentraler. Vi har ihop med Blodcentralen i Västerås tagit fram en mycket genomtänkt och allsidig möbel.

"Blodtappningsbordet Västerås" är elektriskt reglerbart. Utrustat med hurts och utdragsskiva.

Bordet har en rad tillbehör som kan väljas till.

Allt efter behov och arbetssätt. 

Vintern 2021 tillverkade vi ytterligare möbler för Kungliga Biblioteket. Vi har tidigare levererat en hel del skrivbord. Denna gången tillverkade vi några måttanpassade 19-tums rack. Möbler som används vid digitalisering av lackskivor.

Hösten 2021 har vi tillverkat en hel del möbler för AstraZeneca. Standardmöbler men också en hel del specialmöbler för olika behov och önskemål. Laboratorium, lokalvård, forskningsavdelningar och förvaring.

Vidare har vi tillverkat möbler till Sundsvalls sjukhus. Blodcentralerna i Visby, Nyköping, Falun, Ludvika och i Bergen. 

Vi har också igen tilllverkat några receptionsdiskar ihop med NHL Snickerier AB i Spånga. Vi tillverkar de höj och sänkbara stativen och NHL Snickerier står för snickeriet. 

Vagn för riskavfallshink & sopkorg

Sommaren/hösten 2021 tillverkar MSxtra möbler för en rad blodcentraler. Både i Sverige och våra nordiska grannar. 

En liten variant på vår omtyckta "Blodvaggsvagn Oskarshamn" har tagits fram för Blodcentralen i Karlskoga. De önskade en vagn i något lägre utförande (320mm hög). 

Så numer finns denna trevliga lilla vagga för Blodvaggan i två utföranden. 320mm eller 420mm höga. 

Plattan kan levereras i valfri storlek. På bilden är plattan 500x300mm. 

Under plattan finns en liten extrahylla för t. ex. kablage och svets-trafon. 

Våren 2021 så utvecklas Blodvaggsvagnen 3.0 med två efterfrågade tillbehör.

En liten extrahylla ovanför motorn. Denna hylla ger möjligheten för lite extra förvaring. 

Man kan också komplettera möbeln med en vridbar extrahylla på arm. Detta skapar en extra yta för dokumentation och liknande. 

Nu är denna eldrivna Blodvaggsvagn en synnerligen mångsidig/genomtänkt lösning för arbete vid blodvaggan. 

Våren 2021. Möbler för sjukvårdsmiljöer.
Här håller man på att bestycka/inreda en ny Blodbuss i Danmark. Vi har här varit med och tagit fram delar av inredningen. Bland annat de höj- och sänkbara enheterna som placeras mellan britsarna. 

Ett samarbete med HMK Bilcon A/S Danmark

Hösten 2020 tillverkades det mycket möbler för sjukvårdsmiljöer och tandläkarmotagningar. Ett exempel på detta är denna mycket trevliga reception på Folktandvården i Frövi som vi var med och tillverkade. En ljus och trevlig miljö i vitt med inslag av massiv ek. Självklart är bordet för dem som arbetar här höj- och sänkbart.

Sommaren 2020 har MSxtra ihop med Blodcentralen i Oskarshamn tagit fram en ny liten smidig Blodvaggsvagn på hjul.

Vagnen är lättmanövrerad och anpassas efter er blodvagga. Vagnens platta för själva blodvaggan anpassas efter vaggans storlek och behov. Här på fotot visas en lösning där man tagit till lite för att få extra plats vid sidan om blodvaggan. 

Under plattan för blodvaggan finns en liten förvaringshylla för transformatorn till blodvaggan och överflödigt och störande kablage.

Vi kallar denna nya vagn för "Blodvaggsvagnen
Oskashamn".
Vagnen finns i två utföranden gällande höjden. 32cm och 42cm hög. Valfri färg och låsbara hjul. 

På fotot syns också vår "Sopförvaringsvagn       
rund"
på hjul, och vår "Pulpeter Kungstappen".

Blodcentralen Oskarshamn. "Blodvaggsvagnen Oskarshamn", "Pulpeten Kungstappen" och "Sopförvaringsvagnen rund" på hjul.

Under 2020 tillverkar vi mycket möbler för allehanda sjukvårdsmiljöer i och utanför Sverige. Den rådande situationen inom sjukvården öppnar upp för nya behov och lite nya arbetssätt.

Vi tillverkar olika utföranden av ofta mobila arbetsbänkar och arbetsbord. Gärna arbets-bänkar med måttanpassade sektionsdelar för olika förbrukningsmaterial och tillbehör för verksamheten. Man kan självklart ställa diskarna i olika arbetshöjd. Med el- eller manuell reglering. 

Vi designar möblerna efter ert unika behov.

Sommaren 2019 Lanserar vi tredje generationen Blodvaggsbord. Produkten är positivt mottagen även på den internationella marknaden.

Som alltid så anpassar vi självklart hyllsektionen för den vagga man avser ställa på denna möbel.

Blodvaggsvagnen 3.0 

Blodvaggsvagnen 3.0

Juni 2019. Arbetsbord till Örebro universitetsbibliotek. Spännande designlösningar. Bord och stolar helt i svart.

Bordsutformningar som är anpassade helt efter rum och behov. Man sitter nära men ändå aningesn avskilt. Självklart är alla möbler höj- och sänkbara.

Ett arbete i samarbete med TT- Snickeri i Örebro och MSxtra Möbeldesign

Maj 2019. Den senaste månaden har vi levererat specialstativ/specialbord till en rad olika möbleringsbehov. Bland annat stativ till Ericsson:s receptionsdiskar i Kista. Vilka vi för övrigt har varit med och tillverka sedan mitten av 90-talet.

Ett arbete i samarbete med NHL Snickerier i Spånga och MSxtra Möbeldesign

April 2019. De senaste månaderna har vi tillverkat en hel del möbler till Blodcentraler och blodbussar i och utanför Sverige. Allt utefter vad man har för behov och önskemål.

Genomgående har varit att Blodcentralerna har vartit med och skapat just sin möbel. 

Blodcentralen Örebro
Blodcentralen NÄL Trollhättan

Sommaren och hösten 2018 har ängnats mycket åt specialmöbler för bibliotek, skolor, blodcentraler, polisstationer och pappersbruk. Sjukvårdsmiljöer har generellt allt mer visat intresse för våra möbler. Allt fler finner där våra kunskaper och möjligheter till att ge kunden just den möbel de söker som mycket trevligt. 

En annan nisch vi växer allt mer i är hantering och justering av större och allt fler bildskärmar. Bevakningsföretag, pappersbruk och IT i alla dess former är företag som allt mer finner oss så som framstående i just detta. Här tillverkar vi självklart lösningar för just den specifika kundens behov. 

Januari 2018 inleds med tillverkning och leveranser av möbler till H&M, Kvaerner, vårdcentraler, sjukhus och en polisstations reception.

Bland annat lanserar vi ett helt nytt stativ för att kunna göra säkerhetsbänkar/LAF-bänkar höj- & sänkbara. Här ställs det krav på driftsäkerhet och mycket stora lyftkrafter. Stativet lyfter ca 350 kg. 

MSxtra har hösten 2017 utökat tillverkningskapaciteten med nya och fler leverantörer och legotillverkare i och kring Göteborg med omnejd. Vi ingår idag i ett kluster av större och mindre företag som drar nytta och lärdom av varandra. Allt för att vara rustade för den allt större efterfrågan för våra produkter och tjänster.